Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael cymorth

Isod ceir dolenni i amrywiaeth o sefydliadau os ydych yn chwilio am gymorth iechyd meddwl i chi eich hun neu rywun rydych chi'n ei adnabod.

Os oes angen cymorth uniongyrchol arnoch a bod perygl i fywyd, ewch i'ch Adran Damweiniau ac Achosion Brys agosaf neu ffoniwch 999.

Os oes angen i chi siarad â rhywun am eich teimladau:

Plant a Phobl Ifanc
 • Childline
   Ffoniwch am ddim ar 0800 1111 neu ewch i'w safle i sgwrsio ar-lein neu anfon e-bost.
 • MEIC
  Cymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed ar agor rhwng 8am a hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Rhadffon 080880 23456, testun 84001 neu negeseua gwib ar eu gwefan.
   
Hunanladdiad a Phrofedigaeth
 • PAPYRUS HOPElineUK
  (Ar gyfer plant a phobl ifanc o dan 35 oed sy'n profi meddyliau am hunanladdiad, neu ar gyfer unrhyw un sy'n pryderu y gallai person ifanc fod yn meddwl am hunanladdiad)
  Rhadffôn 0800 068 41
   
 • Cruse
  (Cruse Bereavement Care)
  Rhadffôn 0808 808 1677
   
 • SOBS
  (Goroeswyr profedigaeth drwy hunanladdiad)
  0300 111 5065
   
Anhwylderau bwyta
 • Beat
  Llinell gymorth: 0808 801 0677 neu Youthline: 0808 801 0711
  Ar agor 365 diwrnod y flwyddyn o 9am–8pm yn ystod yr wythnos, ac o 4pm tan 8pm ar benwythnosau a gwyliau banc neu rhowch gynnig ar eu sgwrs un-i-un ar y we.
   
Iechyd Meddwl Amenedigol
 • PANDAS
  Llinell gymorth ar gael o 11yb - 10yh - 0808 1961 776
   
Cymorth, cyngor ac arweiniad cyffredinol ar iechyd meddwl
Plant a Phobl Ifanc
Anhwylderau bwyta
Hunanladdiad a phrofedigaeth
 • PAPYRUS
  Ar gyfer plant a phobl ifanc dan 35 oed
 • CRUSE
  Gofal profedigaeth
 • SOBS
  Goroeswyr profedigaeth drwy hunanladdiad
   
Iechyd Meddwl Amenedigol
 • Llyfryn 'Cymorth wrth law'
  Os ydych wedi profi profedigaeth drwy hunanladdiad, neu'n adnabod rhywun sydd wedi gwneud hynny.
 • Grwpiau cymorth i rieni newydd
  Mae'n debygol bod yna grwpiau cymorth ar gyfer rhieni newydd sy'n rhedeg yn lleol yn eich ardal chi - gofynnwch i'ch bydwraig, ymwelydd iechyd neu cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (gallwch ddod o hyd i'ch gwasanaeth lleol yn www.dewis.cymru)