Neidio i'r prif gynnwy

Sarcoma

Arweinydd Clinigol CSG:  Mr Thomas Bragg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dirprwy: Ms Jo Gronow, Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth a chanllawiau ar Sarcoma ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. 

Mae gwybodaeth ar gyfer cleifion ar gael ar ein hwb cleifion. 

Grŵp prin ac amrywiol o ganserau yw Sarcomas a chredir bod ganddynt darddiad embryolegol cyffredin. Maent yn deillio o gelloedd sy'n ffurfio'r strwythur meinweoedd cysylltiol, gan gynnwys esgyrn, cartilag, cyhyrau, pibellau gwaed, nerfau a braster (pibellau gwaed, byrsa, ffasgia, gewynnau, cyhyrau, nerfau ymylol, nerfau a ganglia sympathetig a pharasympathetig, synofia, tendon ac ati), sy'n digwydd bron yn unrhyw le yn y corff. Yn fras, gellir rhannu sarcomas yn rhai esgyrn a meinwe meddal.
 
Dim ond sarcomas meinwe meddal sy'n cael eu rheoli gan Rwydwaith Canser Cymru, ac mae gwybodaeth ar y wefan hon yn berthnasol i  sarcoma meinwe meddal yn unig.

Dylid atgyfeirio achosion o sarcomas esgyrn yn uniongyrchol i'r uned sarcoma yn Ysbyty Orthopedig Brenhinol Birmingham.

  • Nodir bod tua un y cant o bob neoplasm malaen yn sarcomas meinwe meddal
  • Mae tiwmorau meinwe meddal anfalaen o leiaf ganwaith yn fwy cyffredin na thiwmorau malaen
  • Gall sarcomas meinwe meddal ddigwydd unrhyw le sy'n cynnwys meinwe cysylltiol, ac mae arwyddion a symptomau'n amrywio'n fawr gan ddibynnu ar y man anatomegol. Mae opsiynau triniaeth a phrognosis yn amrywio'n fawr hefyd.

Gweler y Canllawiau Clinigol am wybodaeth benodol, e.e. graddfeydd a bongorffarwynebol, retropertioniwm, ymysgaroedd, pen a gwddf, ffactorau risg a chanllawiau ar gyfer atgyfeiriadau brys.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am CSG Sarcoma, e-bostiwch WCN.CancerSiteGroups@wales.nhs.uk