Neidio i'r prif gynnwy

Mathau o Ganser y Pancreas

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth a chanllawiau ar fathau o ganser y pancreas ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. 
Mae gwybodaeth ar gyfer cleifion ar gael ar ein hwb cleifion.

 

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am CSG Gastroberfeddol Uwch, e-bostiwch WCN.CancerSiteGroups@wales.nhs.uk

Datblygwyd y Llwybr Cenedlaethol Gorau ar gyfer Canser y Pancreas ar y cyd â'r CSG Gastroberfeddol Uwch i gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r Llwybr Canser Sengl (SCP) yng Nghymru.

Y Llwybr Cenedlaethol Gorau ar gyfer Canser y Pancreatig

Cynhelir cyfarfodydd Tîm Amlddisgyblaethol HPB bob dydd Mawrth am 8am.

Cyn atgyfeirio claf i Dîm Amlddisgyblaethol Canser y Pancreas darllenwch y llythyr hwn gan y tîm .

O ystyried natur ranbarthol y gwasanaeth ac er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i gleifion unigol, bydd angen eich cydweithrediad ar gyfer y broses atgyfeirio ac wrth gyflwyno gwybodaeth i'ch adran gwasanaethau canser leol er mwyn cofnodi'r wybodaeth yn Canisc. 

Ffurflen atgyfeirio Tîm Amlddisgyblaethol HPB.

Enw

Rôl

Dr Sarah Gwynne

Oncolegydd Clinigol, Clinigydd Arweiniol a Chadeirydd y Tîm Amlddisgyblaethol 

Yr Athro Bilal Al Sarireh Llawfeddyg Pancreatig Ymgynghorol, Arweinydd y Tîm Amlddisgyblaethol Hepato-Pancreato-Biliary
Mr Amir Kambal Llawfeddyg Pancreatig Ymgynghorol
Mr Guy Shingler Llawfeddyg Pancreatig Ymgynghorol
Dr Emma Christopher Oncolegydd Ymgynghorol
Dr Nadine Burke Histopatholegydd Ymgynghorol
Yr Athro Paul Griffiths Histopatholegydd Ymgynghorol
Dr Peter Chowdhury Radiolegydd Ymgynghorol
Dr Derrian Markham Radiolegydd Ymgynghorol
Dr Tudor Young     Radiolegydd Ymgynghorol
Dr Chinlye Ch'ng Gastroenterolegydd Ymgynghorol
Dr Mesbah Rahman Gastroenterolegydd Ymgynghorol
Dr Umakant Dave Gastroenterolegydd Ymgynghorol
Dr Mike Gough Anaesthetydd Ymgynghorol
Dr Stuart Jenkins Anaesthetydd Ymgynghorol
Dr David Watkins Anaesthetydd Ymgynghorol
Hayley Edwards CNS Pancreatig
Julie Johns Nyrs Arbenigol
Kathy Dykes Nyrs Arbenigol
Benjamin Williams Cydgysylltydd y Tîm Amlddisgyblaethol