Neidio i'r prif gynnwy

Achub Bywydau Cymru

Sefydlwyd Achub Bywydau Cymru yn dilyn cyhoeddi  Cynllun Arestio Cardiaidd y Tu Allan i Ysbyty Llywodraeth Cymru yn 2017 ac mae’n eistedd o fewn Rhwydwaith y Galon Cymru, Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru.

Ein gweledigaeth yw creu newid diwylliannol ledled Cymru lle mae cyhoedd Cymru’n deall yr angen i helpu unrhyw un sy’n dioddef cwymp mewn llewyg oherwydd bod calon yr unigolyn wedi rhoi’r gorau i guro, a bod â’r sgiliau a’r hyder i ddechrau CPR a diffibrilio, a helpu i achub bywyd.

Dechreuwyd ein hymgyrch gwybodaeth ‘Cyffwrdd â Bywyd’ ym mis Hydref 2020 ac yn canolbwyntio ar annog pobl i ddysgu neu adfywio eu sgiliau CPR a helpu i achub bywydau.

Ataliad y galon y tu allan i’r ysbyty yw’r term meddygol sy’n disgrifio pan fydd unigolyn, sydd yn byw ei fywyd yn ôl yr arfer yn y gymuned, yn cwympo mewn llewyg o un funud i’r llall gan fod ei galon wedi rhoi’r gorau i guro.