Neidio i'r prif gynnwy

Y Galon

Croeso i Rwydwaith Cardiaidd Cymru

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar ryngwyneb gofal sylfaenol, eilaidd a thrydyddol i ddarparu gwell gofal a chanlyniadau i bobl o bob oed sydd mewn perygl o, neu yr effeithir arnynt gan gyflyrau'r galon.

Mae ein gwaith yn cael ei yrru gan Gr┼Áp Gweithredu Cyflyrau'r Galon gyda chynrychiolaeth glinigol a rheolaethol gan fyrddau iechyd, comisiynwyr, cymdeithasau proffesiynol a phartneriaid strategol allweddol o bob rhan o'r cymunedau cardiaidd yng Nghymru.

Ein prif flaenoriaethau, sy'n deillio o'r datganiad ansawdd cardiaidd, yw:

  • adeiladu ar ddatblygiad holl Lwybrau Clinigol Cymru i ddarparu gofal iechyd yn seiliedig ar werth;
  • datblygu a gweithredu rhaglen o Adolygiad Cymheiriaid Cardiaidd i Gymru;
  • i weithredu Cynllun Arestio Cardiaidd y Tu Allan i Ysbyty (OHCA) ar gyfer Cymru