Neidio i'r prif gynnwy

Tadau, partneriaid a theuluoedd

Rydych chi’n bwysig i ni hefyd.

Gall hwn fod yn gyfnod pryderus iawn i chi hefyd.

Efallai eich bod yn poeni am eich partner a’ch babi ac yn cael trafferth ymdopi â’r sefyllfa. 

Efallai i chi sylwi fod y  ffordd y cafodd gwasanaethau mamolaeth eu darparu wedi newid, a oedd yn anodd i chi neu sy’n anodd i chi ar hyn o bryd.  

Mae’n rhaid i chi ofalu am eich lles meddyliol hefyd.

Cofiwch mae’n hollol iawn i chi barhau i gysylltu â’ch bydwraig, eich ymwelydd iechyd neu eich meddyg teulu am gymorth ychwanegol neu cysylltwch â:

C.A.L.L. Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru
Rhadffon 0800 132 737 neu anfonwch neges destun 'help' at 81066 (y codir y gyfradd rhwydwaith safonol amdani) - unrhyw amser, ddydd a nos

Magu Plant. Rhowch Amser Iddo
Gwybodaeth ymarferol, arbenigol am ddim

Info Engine a Dewis
Dod o hyd i wasanaethau yn eich cymuned

#YouMatterToUs 
#TogetherWeCan
#WalesPNMHNetwork