Neidio i'r prif gynnwy

Rhwydwaith Gofal Critigol a Thrawma Cymru

 

Mae Rhwydwaith Gofal Critigol a Thrawma Cymru, sy'n rhan o Gydweithrediad Iechyd GIG Cymru, yn canolbwyntio ar wella ansawdd gofal cleifion sy'n ddifrifol wael ledled Cymru.

Gan gwmpasu 14 o unedau gofal critigol ar draws chwe Bwrdd Iechyd, mae'r Rhwydwaith yn defnyddio dull system gyfan o sicrhau bod gwasanaethau diogel ac effeithiol yn cael eu darparu ar draws cymuned iechyd Cymru ac mae'n darparu arbenigedd, cyngor a chymorth hwyluso gwerthfawr.

Yn y Gogledd, mae'r Rhwydwaith hefyd yn darparu gwaith llywodraethu a chydweithredu ar gyfer cleifion trawma yn y rhanbarth ac yn cysylltu ag Ysbyty Athrofaol Brenhinol Stoke fel ei brif ganolfan drawma, gan weithio'n agos gyda Rhwydwaith Trawma Gogledd Orllewin Canolbarth Lloegr.

Mae'r Rhwydwaith wedi gweithredu strwythur sefydliadol clir iawn sydd wedi'i gynllunio'n effeithiol, sy'n sicrhau llinellau atebolrwydd clir, cyfathrebu dwyffordd effeithiol a ffrydiau gwaith wedi'u diffinio'n glir. Mae'r strwythur hwn yn caniatáu ar gyfer integreiddio staff rheoli a chlinigol sydd, gyda'i gilydd, wedi mabwysiadu dull cyffredin o gynllunio a diwallu anghenion y claf sy'n ddifrifol wael, ac yn fodd i gyfnewid syniadau a rhannu arfer gorau yn hawdd ac yn effeithiol ar draws pob uned o fewn y Rhwydwaith er budd cleifion, gofalwyr a staff.

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â thîm Rhwydwaith Gofal Critigol a Thrawma Cymru drwy ffonio 03000 855108 ac e-bostio criticalcare.traumanetwork@wales.nhs.uk.

Cwrdd â'r tîm

Zoe Goodacre - Rheolwr Arweiniol y Rhwydwaith
Ifor Evans - Rheolwr y Rhwydwaith
Nicola Vaughan-Jones - Rheolwr Gofal Critigol y Rhwydwaith/Rheolwr Trawma Dros Dro
Dr Babu Muthuswamy – Arweinydd Clinigol y Rhwydwaith
Dr David Southern – Arweinydd Clinigol y Rhwydwaith
Dr Kevin Draper – Arweinydd Trosglwyddo Clinigol y Rhwydwaith
Dr Tamas Szakmany – Arweinydd Clinigol Prosiect Gweithredu WICIS
Abigail Taberner - Dadansoddwr Data
Fiona Doherty – Gweinyddwr y Rhwydwaith