Neidio i'r prif gynnwy

Rhwydwaith Canser Cymru

Mae Rhwydwaith Canser Cymru yn gweithio i wella canlyniadau a gofal i gleifion canser yng Nghymru.

Yn rhan o Gydweithrediad Iechyd GIG Cymru, mae Rhwydwaith Canser Cymru yn cael ei arwain a'i oruchwylio gan y Grŵp Gweithredu Canser (CIG).

Mae canfod canser yn gynharach a gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein rhaglenni'n cael eu llywio gan wybodaeth glinigol, profiad cleifion, ymchwil a chroesawu technolegau a datblygiadau newydd ym maes gofal canser.

Ar draws ein tudalennau fe welwch:

  • wybodaeth am ein rhaglenni gwaith cyfredol;
  • hyb i glinigwyr sy'n darparu gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ar draws sectorau;
  • a hyb i gleifion, gan ddarparu cyfleoedd i leisiau'r rhai y mae canser wedi cyffwrdd â'u bywydau er mwyn helpu i lunio gwasanaethau canser yng Nghymru.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw beth sy’n codi fel rhan o'n tudalennau, cysylltwch â ni yn WCN.CancerSiteGroups@Wales.NHS.uk

Dilynwch ni ar Twitter @WalesCancerNet