Neidio i'r prif gynnwy

Rhwydweithiau

Mae’r rhwydweithiau clinigol cenedlaethol yn GIG Cymru yn dod â chlinigwyr a gweithwyr proffesiynol iechyd eraill at ei gilydd ledled Cymru, gyda chefnogaeth arbenigedd arbenigol perthnasol, i wella gwasanaethau a chanlyniadau cleifion drwy ddylanwadu ar y gwaith o gomisiynu, cynllunio, darparu a datblygu gwasanaethau.
 

 
Mae gan yr holl rhwydweithiau clinigol cenedlaethol yn y Gydweithfa'r swyddogaethau canlynol:
  • Nodi, diffinio, cofnodi, dosbarthu ac archwilio arferion gorau (o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol)
  • Cefnogi’r gwaith o gynllunio a chomisiynu gwasanaethau o fewn cwmpas y rhwydwaith
  • Cefnogi gweithrediad cynlluniau ar gyfer gwella gwasanaethau yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol
  • Mesur ac adrodd ar berfformiad, cydymffurfiaeth â safonau ac amrywiadau, gan gynnwys drwy adolygiadau gan gydweithwyr a gweithgareddau deallusrwydd busnes (nid rheoli perfformiad)
  • Meithrin a chefnogi arloesedd, gan gynnwys drwy reoli prosiectau peilot, a chefnogi lledaeniad arloesi llwyddiannus o’r lefelau lleol i lefelau cenedlaethol.