Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Menywod

Grŵp Gweithredu Iechyd Menywod

Sefydlwyd y Grŵp Gweithredu Iechyd Menywod ym mis Mai 2018 i fynd i’r afael â meysydd penodol o iechyd menywod sydd angen sylw brys a gwelliannau.

Rydym wedi cael cyfarwyddyd gan y Gweinidog Iechyd i gyflawni’r argymhellion o’r tri adroddiad gorchwyl a gorffen fel rhan o raglen waith pum mlynedd: 

 
 
 • Llwybr gofal newydd ar gyfer Iechyd a Lles y Pelfis
 • Gwasanaethau llawfeddygol diwygiedig, gan gynnwys nodi canolfannau arbenigol gyda staff wedi’u hyfforddi’n briodol.
 • Gwell ymagwedd at ymyrraeth
 • Canolbwyntio ar sut gallwn fynd i’r afael â’r niwed a achosir i’r cleifion hynny yng Nghymru.
 • Ymrwymiad Llywodraeth Chymru a byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau GIG Cymru i gefnogi strategaeth genedlaethol ar iechyd a lles y pelfis ar gyfer cleifion yng Nghymru.
 • Gwell cydsynio gan gleifion a dewis cleifion
 • Mwy o ymchwil i argaeledd triniaethau, gan fuddsoddi mewn ymchwil i gyflyrau iechyd y pelfis menywod.
 • Dulliau diwygiedig o gasglu data a dadansoddi
 • Data cleifion system gyfan i helpu i lywio prosesau penderfynu, strategaethau a dewisiadau.
 • Llwybr gofal newydd ar gyfer endometriosis, gan hwyluso cyfeiriadau o arbenigwyr gofal sylfaenol i ofal eilaidd ar gyfer triniaeth fedrus ac effeithiol.
 • Cefnogi’r un o bob deg menyw yng Nghymru sy’n dioddef endometriosis gyda diagnosis a thriniaeth effeithiol a chyflym.
 • Llywodraeth Cymru a GIG Cymru i sefydlu strategaeth genedlaethol sy’n cydnabod endometriosis fel cyflwr ataliol a nychus.
 • Gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r cyflwr
 • Cael gwared ar y stigma a’r tabŵ gydag addysg gynnar mewn ysgolion er mwyn helpu i ddiagnosio’n gynnar.
 • Dulliau diwygiedig i gasglu a dadansoddi data
 • Data cleifion system gyfan er mwyn helpu i lywio prosesau gwneud penderfyniadau, strategaethau a dewisiadau.