Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Gweithredu Clefydau'r Afu

Grŵp Gweithredu Clefydau’r Afu

Sefydlwyd y Grŵp Gweithredu Clefydau’r Afu i gefnogi’r camau ymlaen a gymerir i fodloni’r blaenoriaethau a nodir yn ‘Law yn Llaw at Iechyd – Cynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd yr Afu’.

Mae ein haelodau yn cynnwys clinigwyr o bob bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth yng Nghymru, cynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth Afu Prydain a’r Sefydliad Clefyd Afu Plant ac, yn hollbwysig, cynrychiolydd claf.

Mae’r cyfraddau marwolaethau ar gyfer clefyd yr afu yn y DU wedi cynyddu 400 y cant ers 1970 ac mae clefyd yr afu yn achos marwolaeth cyffredin bellach ar ôl canser, clefyd y galon, strôc a chlefyd resbiradol. Mae oddeutu 800 o bobl yn marw o glefyd yr afu yng Nghymru bob blwyddyn.

Rhoddodd y cynllun cyflawni fanylion nodau i wella gweithgarwch a chanlyniadau ar draws chwe thema allweddol:

  • Atal clefyd yr afu a hyrwyddo iechyd afu
  • Canfod clefyd yr afu yn gynnar
  • Gofal cyflym ac effeithiol
  • Byd gyda chlefyd yr afu
  • Gwella gwybodaeth
  • Targedu ymchwil

Mae gennym is-grwpiau yn datblygu meysydd gwaith penodol. Mae’r is-grwpiau wedi datblygu cysylltiadau â Chymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi Cymru (WAGE) a Chomisiwn Lancet ar glefyd yr afu yn y DU.
 

Mae'r dudalen hon yn cael ei hadeiladu, edrychwch yn ôl yn fuan am ragor o wybodaeth.