Neidio i'r prif gynnwy

Clefydau Prin

Grŵp Gweithredu Clefydau Prin

Clefyd prin yw clefyd sy’n bygwth bywyd neu sy’n un nychus cronig sy’n effeithio ar bum person neu lai o bob 10,000.

Mae rhwng 5,000 a 8,000 o glefydau prin a tra bod pob un yn effeithio nifer cymharol isel o bobl, gyda’i gilydd maen nhw’n effeithio ar fywydau oddeutu 150,000 o bobl yng Nghymru.

Amcangyfrifir bod oddeutu 350 clefyd yn cyfrif am 80 y cant o achosion, ond amcangyfrifir hefyd fod mwy na 200 o glefydau newydd yn cael eu canfod bob blwyddyn.

Ein rôl fel y Grŵp Gweithredu Clefydau Prin yw cadw llygaid ar y cynllun cenedlaethol a chefnogi byrddau iechyd i gyflawni eu cynlluniau lleol.

Mae ein haelodau’n cynnwys cynrychiolwyr o’r byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau, sefydliadau trydydd sector, gofal sylfaenol, eilaidd ac arbenigol, Llywodraeth Cymru a rheolwyr y GIG.

Rydym yn adolygu cynnydd yn erbyn y cynllun gweithredu o leiaf unwaith y flwyddyn, gan sicrhau ffocws ar weithio ar draws ffiniau traddodiadol i sicrhau gwelliannau yn y gofal ar gyfer pobl sydd â chlefydau prin.