Neidio i'r prif gynnwy

Grwpiau Gweithredu

Mae’r Gydweithrediad yn darparu cymorth rheoli a gweinyddu i nifer o grwpiau gweithredu cyflyrau difrifol o fewn GIG Cymru.

Sefydlwyd y grwpiau gweithredu cyflyrau difrifol hyn dan strategaeth Law yn Llaw at Iechyd (2011) Llywodraeth Cymru i gefnogi’r gwaith o ddatblygu, adolygu a gweithredu cynlluniau cyflenwi cenedlaethol penodol i gyflyrau.

Clefydau'r Afu
Clefydau Prin
Cyflyrau Niwrolegol
Rhaglen Genedlaethol Gofal Lliniarol a Diwedd Oes

Rydym am i bobl allu byw eu dyddiau olaf yn y lleoliad o'u dewis – boed hynny yn y cartref, yr ysbyty neu'r hosbis ac rydym am iddyn nhw gael mynediad at ofal o ansawdd uchel ble bynnag maen nhw'n byw ac yn marw, beth bynnag fo'u clefyd neu eu hanabledd sy’n bodoli eisoes.

Iechyd Menywod
Iechyd Resbiradol
Strôc
Diabetes