Neidio i'r prif gynnwy

Grwpiau Gweithredu

Mae’r Gydweithrediad yn darparu cymorth rheoli a gweinyddu i nifer o grwpiau gweithredu cyflyrau difrifol o fewn GIG Cymru.

Sefydlwyd y grwpiau gweithredu cyflyrau difrifol hyn dan strategaeth Law yn Llaw at Iechyd (2011) Llywodraeth Cymru i gefnogi’r gwaith o ddatblygu, adolygu a gweithredu cynlluniau cyflenwi cenedlaethol penodol i gyflyrau.

Clefydau'r Afu
Clefydau Prin
Cyflyrau Niwrolegol
Gofal Diwedd Oes
Iechyd Menywod
Iechyd Resbiradol
Strôc
Diabetes